วัดชเวนันดอว์ในประเทศพม่า

วัดชเวนันดอว์  แต่เดิมคือพระราชมณเฑียรทองในพระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นที่นั่งทรงธรรมของพระเจ้ามินดง

Shwenandaw

วัดชเวนันดอว์ สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 24-25 ยุคกษัตริย์มินดงแห่งราชวงศ์อลองพญา สร้างจากไม้สักทองและใช้ทองคำ ด้านนอกของตัววัดชเวนันดอว์ ซึ่งเราจะมองเห็นเป็นตัวไม้สักทอง ด้านในยังพอเห็นเนื้อสีทองอยู่บ้าง เป็นปราสาท 5 ชั้น ปี 1880 โปรดฯ เมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้วพระเจ้าสีป่อเสด็จขึ้นสืบราชสมบัติให้ย้ายออกไปสร้างใหม่เป็นเขตสังฆาวาส ณ ด้านนอกพระราชวัง

Shwenandaw

ในยุคสงครามทหารข้าศึกจะยึดวัดเป็นที่พักใช้เป็นฐานทัพ สงครามโลกครั้งที่ 2  เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่า สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายแหล่ง ในเมืองมัณฑะเลย์ ได้ถูกเผาทำลายไปพร้อมกับไฟสงคราม

 

 

error: Content is protected !!