รถไฟวงแหวนย่างกุ้ง หรือ Yangon Circular Railway

ยอมรับว่าฉันหลงรักพม่าอย่างหัวปักหัวปำ หากให้เปรียบเทียบ พม่าเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่รวบรวมหลายวิชามาให้เราได้เรียนรู้แบบ All in One ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

ศิลปะวัฒนธรรม พุทธศาสนา พม่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งทะเล ภูเขา ทะเลสาบ ผู้คนที่เป็นมิตร รอยยิ้มที่ชาวพม่าส่งมอบมาให้ ทำให้ฉันอยากให้คำนิยาม “ทัวร์พม่าเมืองยิ้ม” เป็นคู่แข่งกับพี่ไทยไปแบบสูสีได้เลย และสิ่งที่ทำให้ฉันติดใจพม่ามากที่สุด น่าจะเป็นเพราะการเดินทางไปพม่าของฉันเหมือนการนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปหาภาพอดีตที่สวยงาม ชีวิตที่ชาวกรุงผู้อาศัยอยู่ในตึกสูงระฟ้าอย่างฉันโหยหา

 Train

รถไฟวงแหวนย่างกุ้ง หรือ Yangon Circular Railway เป็นระบบรถไฟชานเมืองทัวร์พม่าที่ดำเนินการโดยการรถไฟเมียนมาร์ โดยรถไฟจะวิ่งเป็นวงกลมทั้งแบบตามเข็มนาฬิกา(L)และทวนเข็มนาฬิกา (R) ให้บริการรับส่งผู้โดยสารรอบเมืองย่างกุ้งและเขตปริมณฑลเป็นระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ผ่านสถานีต่างๆจำนวน 39 สถานี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวย่างกุ้งและบริเวณใกล้เคียงใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 3.45-22.15 น. ถ้านั่งครบรอบจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือสามารถลงที่สถานีหนึ่งแล้วนั่งย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อกลับย่างกุ้งก็ได้ ซึ่งเที่ยวเองได้ไม่ยากเลยเพราะทุกสถานีจะมีป้ายทั้งภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ สามารถซื้อตั๋วได้ที่ช่องขายตั๋วในสถานีรถไฟย่างกุ้ง ค่าเดินทางเพียง 300 จั๊ต (หรือ 9 บาท) ตลอดสาย

error: Content is protected !!