พระราชวัง บากัน โกลเด้น พาเลซ

พระราชวัง บากัน โกลเด้น พาเลซหรือพระราชวังติริชัยภูมิพุกามเป็นพระราชวังที่มีลักษณ์สถาปัตยกรรมพม่า 

พระราชวัง บากัน โกลเด้น พาเลซ ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกามเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม สร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าอโนรธามังช่อ เป็น 1 ใน 4 แห่งที่ทางการได้ปิดเพื่อซ่อมแซมและบูรณะ ยังมีการก่อสร้างหอคอยสูง 13 ชั้นขึ้นมา 1 หลังกับโรงแรมอีก 1 หลังในเขตเมืองเก่า

 Baekje Golden Palace Palace

การเฉลิมฉลองตามแบบฉบับชาวเมียนมาในเทศกาลปีใหม่พลาดไม่ได้กับการท่องไปในช่วงเวลานี้เพลิดเพลินกับความงดงามไม่รู้ลืมแห่งราตรีกาลและประวัติศาสตร์ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมของเมียนมาเป็นหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของเมืองพุกามที่นักท่องเที่ยวทุกคนชอบกันมาก

error: Content is protected !!