ตลาดโบจ๊กอองซาน

ตลาดโบจ๊กอองซาน

ตลาดโบจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง เป็นตลาดที่ขาช็อปและขาชมไม่ควรพลาด สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ เครื่องประดับ อัญมณี หยก เครื่องเงิน ผ้าไหม เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา ภาพวาดสีน้ำมัน รวมทั้งของเก่าและของตกแต่งบ้าน หากคุณได้เดินทางมาเที่ยวที่ตลาดโบจ๊กอองซานอย่าลืมซื้อของราคาแพง อย่าลืมขอใบเสร็จไว้แสดงต่อด่านศุลกากรด้วยนะคะ

เกาะที่สวยที่สุดในพม่า เกาะย่านเชือก

เดินสะพานอูเบ็ง ประเทศพม่า