ตลาดสก๊อต ประเทศพม่า

ตลาดสก๊อตสถานที่ช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก

เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิดของพม่า เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี, ไม้แกะสลัก, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, ผ้าไหมลายต่างๆ เช่น เสื้อผ้า  ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายต่างๆ  สร้างโดยนายสก๊อต ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด  คล้ายจตุจักรและสยามบ้านเราเปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น.

 Scottish Market

สินค้าส่วนใหญ่ราคาไม่แพง เห็นอะไรก็อยากจะซื้อไปหมด แต่อย่างไรก็ตาม ราคาสามารถต่อรองกันได้ หากคนไหนที่มีความสามารถในการต่อรองก็จะได้ลดราคาสักครึ่งหนึ่งของราคาที่ตั้งไว้ได้เลยที่เดียว ของกินของใช้ก็มากวยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายต่างๆ ไปจนถึงบรรดาว่านต่างๆ เช่น ว่านหงสาวดี ภาพวาดสีน้ำมันรูปทิวทัศน์ของพม่า, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ตลาดนี้สร้างโดยนายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด คล้ายจตุจักรและสยามบ้านเรา

 Scottish Market